fbpx

ORHAN GAZİ TÜRBESİ

Tarih yolculuğumuzun bu bölümünde tekrar Tophane sırtlarına çıkacağız. Osman Gazi Türbesinin yanı başındaki 1354 yılında yapılan Orhan Gazi Türbesini ziyaret ederek I. Murad dönemine geçiş yapacağız.

Daha bir delikanlı iken kılıç kuşanarak babasının yanında savaş meydanlarına çıkan ve babasından 16.000 km olarak teslim aldığı toprakları altı misline çıkaran Orhan Gazi, 36 sene süren sultanlık döneminde, Osmanlı Devletinin idari teşkilatının temellerini atmıştır.

Osman Gazi’nin türbesinin yanında, dört köşeli ve dört sütun üzerine oturtulan, içinde yirmi iki tane mezarın bulunduğu 16.80’e 16.80 metre ebadındaki türbede, etrafı pirinç parmaklıklarla çevrili bir sandukada yatan Orhan Gazi, şahsiyeti ile gönüllerde de taht kurmuş bir sultandı. Onun adaletine, hayırseverliğine Hıristiyanlar da gıpta etmişti.

‘Üstüne aldığı imparatorluğun tarihçisi vazifesini zaman zaman unutan ve bilhassa ilk devrinde Garp aleminin ve Bizans’ın ufak bir himmetle, vaziyeti kurtarabileceklerinde ısrar eden Von Hammer’in kalemi ondan bahsederken birdenbire yumuşar. Bir azizden bahseder gibi bir hal alır.  Orhan, hakikatte Horasan erlerinin silah ve keramet arkadaşıdır. Daha doğrusu o devirden  kalan birçok şey gibi onlar Orhan’ın devamıdırlar…’

81 yaşında vefat eden, Orhan Gazi’nin sandukasının kuzey yönünde Cem Sultan’ın oğlu Abdullah, kapı tarafında II. Bayezid’in oğlu Korkud, Yıldırım’ın oğlu Musa Çelebi, sandukanın hemen yanında eşi Nilüfer Hatun, oğlu Kasım Bey ve kızı Fatma ile adları bilinmeyen 14 kişiye ait sanduka vardır. Orijinal kilise yapısında babası ile yan yana gömülen Orhan Gazi’nin mezarında Bizans dönemine ait zemin mozaikleri de dikkat çeker. 1855 depreinde yıkılan yapı Abdülaziz döneminde onarılırken ikie bölünmüş ve bugünkü halini almıştır.

Kaynak: Bursa Osmangazi Belediyesi, Bir İmparatorluğun İzi Trace Of An Empire Osmangazi