fbpx

TERMAL SU ÖZELLİKLERİ

Balneolojik Sınıflandırma

Bursa Çekirge mevkii doğal kaynak çıkışından alınan su numesinin yapılan fiziko-kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçlarına göre termal su özellikleri, incelenen suyun doğal sıcaklığı 20°C’nin üzerinde (40°C) olup total minerallizasyonu ise 1000 mg/L’nin altındadır (570, 109 mg/L). Bu özellikleri ile balneolojide Akrototermal sular gurubunda yer almaktadır. Akreototermal suların niteliklerinden biri eser elementleri bünyelerinde bulundurmalarıdır.

Balneo-biyolojik Özellikler

Termal Su Özellikleri, incelenen su örneğinde; nitrit 0,036 mg/L ve nitrat 6,60 mg/L düzeyinde bulunmuştur. Bu düzeyler nitrit için 0,1 mg/L, nitrit için 50 mg/L olan uyarı düzeylerinin altında bulunduğundan termal suyun organik kirleticilere maruz kalmadığı söylenebilir.

Balneolojik Tedavilerde Kullanım

İncelenen bu Akrototermal suyun balneoterapötik kullanımı banyo ve içme uygulamaları şeklinde olabilir. Metasilikat asit içeriği nedeniyle banyo uygulamalarında spesifik olarak cilt üzerinde yararlı etkisi söz konusudur. Akrototermal özelliği nedeniyle analjezik, spazmolitik, sedatif ve endokrin fonksiyonların düzenlenmesi, cilt üzerine olan kozmetik etkilerinden yararlanabilir.

Ayrıca, termal ve mekanik etkilerine bağlı olarak da banyo kürlerinde yararlı etkileri beklenir. Görece yüksek florür düzeyi nedeniyle de içme kürlerinde spesifik olarak diş ve kemik üzerinde olumlu etkileri olasıdır. Aşağıda ki durumlarda banyo kürlerinde (balneoterapi) yada su içi egzersiz tedavisinde (balneokinesiterapi) balneoterapötik ajan olarak kullanılabilir;

 • Romatizmal Hastalıklar
  • Dejeneratif eklem hastalıkları
  • İnflamatuar romatizmal hastalıklar
  • Yumuşak doku romatizmaları (Örnek: Fibromiyalji)
 • Lokomotor sistemin Travmatik Lezyonları
 • Bazı cilt hastalıkları (Örnek: Psoriasis, Dermatit)
 • Nörovejetatif Distoniler (Örnek: Sudeck Sendromu)
 • Nevraljiler (Örnek: Siyatalji)
 • Yaşlılıkta (Gençleştirici Kür)
 • Menstrüel Siklus Bozuklukları
 • Endokrin Sistemin Disregülasyonu

Kaynak: T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı