fbpx

Üftade Tekkesi ve Camii

ÜFTADE TEKKESİ VE CAMİİ Üftade Tekkesi, Pınarbaşı semtinden yukarı Uludağ eteklerinde yer alan yapılar topluluğu Mehmed Muhyiddin Üftade tarafından 16. yüzyılda yaptırılmıştır. Üftade Külliyesi’nde; mescit, semahane, harem, çilehane ve çeşme vardır. Mescit ile aynı çatı altında bulunan Samahane, son cemaat yeri olarak kullanılmaktadır. Semahane’nin kuzeyyinde bulunması gereken selamlık günümüze gelememiştir. Çilehane içinde Üftade’nin çok sayıda […]

Süleyman Çelebi Türbesi

SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ Çekirge yolu üzerinde, Karagöz anıtının karşısındaki Süleyman Çelebi’nin kabri, yaşlı selvi ağaçlarının arasında, etrafı açık dört ayak üzerine oturtulmuş bir yapıdır. Süleyman Çelebi, Orhan Gazi devrinde doğmuş, I. Murad ve I. Mehmed (Çelebi) dönemlerini yaşamış, ardından Yıldırım Bayezid’in Divan-ı Hümayunu’nun imamı iken Emir Sultan’ın müridi olmuş ve Ulu Cami‘de imamlık yapmıştır. Hz. […]

Tophane Saat Kulesi

TOPHANE SAAT KULESİ Tophane Saat Kulesi Bursa’da Osmanlı padişahı II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edildiği rivayet edilen tarihî saat kulesi. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir. Tophane Parkı içinde, İmparatorluğun kurucusu Osman Gazi ile ikinci padişahı Orhan Gazi‘nin türbelerinin arkasında, eski adı Meydanı-ı Osmaniye olan Tophane Meydanı’ndadır. Bulunduğu yerden panoramik […]

Hacivat Karagöz Anıtı

HACİVAT İLE KARAGÖZ ANITI Haciva İle Karagöz Anıtı, Hüdavendigar Külliyesi’ne gitmeden Çekirge yolu üzerindeki Süleyman Çelebi kabrinin karşısında Hacivat ile Karagöz anısına yaptırılan sembolik bir mezar vardır. Yunan işgalinde kırılan orijinal mezar taşı Bursa halkı tarafından saklanarak işgal sonrası Bursa Müzesi’ne teslim edilmiştir. ‘Karagöz Oyunu’ olarak da anılan gölge oyunu kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Oyunun […]

Ulu Cami

ULU CAMİ 1379 yılında I. Murad döneminde temeli atılan Ulu Cami, Yıldırım döneminde 1399 yılında ibadete açılmış ancak 1415 yılında Çelebi Mehmed döneminde son haliyle tamamlanmıştır. ‘Dolasıyla üç padişahın ortak eseri sayılan bu emperyal yapı, devrin mekan anlayışını aksettiren sütunlardan oluşan bir orman gibidir. Ulu Cami, önündeki meydan ve hemen yanıbaşındaki bedesten (Kapalı Çarşı) ile […]

Şehzade Mustafa Türbesi

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ Muradiye Kulliyesi içinde yer alan Şehzade Mustafa Türbesi ‘Çok talihsiz bir olayı, bir saray entrikasını ve Osmanlı tarihiyle uğraşanların, bütün Türklerin hem o gün hem bugün hayıflandığı bir olayı yazmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın büyük oğlu, ulu Şehzade Mustafa’nın türbesidir bu… Bir saray entrikası ve kendi mert karakteri yüzünden o da bu şehzadeler […]

Orhan Gazi Türbesi

ORHAN GAZİ TÜRBESİ Tarih yolculuğumuzun bu bölümünde tekrar Tophane sırtlarına çıkacağız. Osman Gazi Türbesi‘nin yanı başındaki 1354 yılında yapılan Orhan Gazi Türbesini ziyaret ederek I. Murad dönemine geçiş yapacağız. Daha bir delikanlı iken kılıç kuşanarak babasının yanında savaş meydanlarına çıkan ve babasından 16.000 km olarak teslim aldığı toprakları altı misline çıkaran Orhan Gazi, 36 sene […]

Osman Gazi Türbesi

OSMAN GAZİ TÜRBESİ 1326’nın Nisan ayında Orhan Gazi tarafından alınan kentin merkezini oluşturan Osmangazi, Osmanlı kültürünün ilk örneklerini barındıran tarihin izlerini taşıyor. Doğudan batıya uzanan bir şerit şerit içerisinde Osmangazi ilçesi sınırlarındaki geziye, Osman Gazi’nin türbesi ile başlamak anlamlıdır. Bursa’nın fethinden sonra Tophane’de, Bizans Klisesi’nin kalıntıları üzerindeki Saint Elia Manastırı’nın bulunduğu yere yapılan, gümüş kümbetli […]

Eski Kaplıca

ESKİ KAPLICA 1385 yılında yapılan ve ‘Eski Kaplıca‘ olarak bilinen hamam, Bursa’da yapılmış en eski kaplıca hamamdır. Bizans (Justinianus) döneminde Çekirge’de kaplıcaların olduğu bilinmektedir. Nitekim bu kaplıcanın ilk kalıntılarının Bizans dönemine kadar indiği görülmektedir. ‘Eski yapı, hücreler ve ortada bir mermer havuz ihtiva ediyordu ki, bugün kısmen korunduğu görülür.’ Beş farklı mekandan oluşan Eski Kaplıca, […]